مرور دسته

فرهنگی و هنری

مطالب فرهنگی و هنری دنیای عکاسی و فیلمبرداری را در مجله پیکسل دنبال کنید

فراخوان جشنواره فیلم Videoex

شرحVideoex یک جشنواره فیلم مستقر در زوریخ برای فیلم های تجربی و هنر فیلم است. Videoex از شما دعوت می کند کار دیجیتالی یا آنالوگ خود را برای مسابقه بین المللی سوئیس در سال ۲۰۲۰ ارسال کنید.ما به دنبال کارهای تجربی ، نوآورانه و مترقی هستیم

فراخوان کمک هزینه عکاسی Photography Grant 2020

شرحکمک هزینه عکاسی بین المللی یک ابتکار عمل غیر انتفاعی است که توسط مجله بین المللی عکاسی انجام می شود. در سال ۲۰۲۰ ما یک جایزه جدید عکاسی را ارائه می دهیم و به دنبال بهترین عکاسان نوظهور با انواع آثار ارسالی هستیم. لازم به ذکر است که:

مسابقه بین المللی پوستر bolu

شرحاین مسابقه پوستر توسط دانشگاه Bolu Abant etzzet Baysal ، ترکیه برگزار می شود. هر شرکت کننده می تواند حداکثر ۲ پوستر با موضوع “درباره ترکیه” ارسال کند. این رویداد در فرهنگ ترکیه ، افکار و بیانات شما در مورد ترکیه متمرکز شده است. ما

ششمین دوره مسابقه عکاسی jalon angel

شرحاین مسابقه توسط بایگانی عکاسی Jalón gelngel و دانشگاه San Jorge برگزار می شود. این مسابقه شامل سه دسته است: پرتره ، سفر و آموزش و همکاری. پرترهبه صورت خودجوش یا مطرح شده ، موضوع عکس یک شخص است. مسافرت رفتنعکس هایی که ویژگی های

مسابقه بین المللی فیلم کوتاه we art water

شرحاین مسابقه بین المللی فیلم کوتاه توسط بنیاد آب ما (We Are Water Foundation.) برگزار می شود. موضوع امسال بحران آب و هوا است. همه فیلم های کوتاه باید به موضوعات اشاره شده بپردازند: بحران آب و هوا ، آب و پایداری ، پیوند آن با

فراخوان رقابت عکاسی کوهستان cvcephoto 2020

شرح رقابتCVCEPHOTO یک مسابقه بین المللی عکس است که توسط کلوپ واسکو دی کامپینگ الکارته ، یک باشگاه کوهنورد مستقر در سن سباستین / دونوستیا برگزار می شود. هر شرکت کننده می تواند حداکثر ۳ عکس مربوط به فعالیت های ورزشی (غیر موتوری) که در کوه