مرور برچسب

Smartphone Camera

چگونه با موبایل عکس‌های بهتری بگیریم؟

1) یکی از چالش‌های عکاسی با تلفن همراه گرفتن عکس‌های شارپ و بدون محوشدگی است. علّت اصلی محو‌شدن عکس‌ها لرزش دست در هنگام فشردن دکمه‌ی شاتر (دکمه‌ی تنظیم صدا در بعضی گوشی‌ها) یا لمس صفحه‌ی نمایش تلفن است؛ بنابراین، برای جلوگیری از محوشدن…

کدام موبایل بهترین عکس‌ها را می‌گیرد؟

کدام موبایل بهترین عکس‌ها را می‌گیرد؟ مطمئنا این سوال افراد بی‌شماری است که فقط دوست دارند یک جواب قطعی بشنوند. این موبایل یا آن موبایل؟. حقیقت امر اینجاست که برای پاسخ به این سوال اول باید معین کنیم که “بهترین عکس” دقیقا چه عکسی است و…