مرور برچسب

پرتره داستانی

چطور عکس پرتره ای بگیریم که راجع به سوژه داستانی را بیان کند

در این مطلب به شما خواهیم گفت که چطور با عکس گرفتن و ویرایش عکس داستانی را راجع به کار یا بازی یک سوژه بیان کنید. پرتره های اجتماعی، پرتره هایی هستند از افراد در حال انجام دادن کار روزانه در محیط کار روزانه شان. هدف در این سبک پرتره…