مرور دسته

معرفی عکاس

فراخوان سومین جشنواره ملی گردشگری

فراخوان سومین دوره جشنواره ملی گردشگری را با رویکرد گردشگری حلال و با بهره گیری از ظرفیت های ایران اسلامی و مبنای حلال بودن خدمات و تولیدات ایرانی مانند مهمان نوازی، خوراک ایرانی، سوغات، صنایع دستی، تنوع فرهنگی و ... در تبلیغات گسترده جهانی…