عکاسی سلفی با دِرون‌ها

تصویربرداری سلفی به کمک منوپادها اگرچه جذابیت‌های خود را دارد اما با پاگذاشتن درون‌ها در این عرصه، کم کم فراموش خواهند شد. با گسترش روز افزون کاربرد دِرون ها و افزایش قابلیت‌های آنها از جمله شناوری، قدم گذاشتن در عرصه تصویربرداری سلفی خیلی…

THE GAME OF DRONES

THE GAME OF DRONES این روزها در کنار داغ بودن تب سریال‌های آمریکایی به عنوان تفریح اول بسیاری از مردم، خوب است نگاهی به سرگرمی‌های نسل آینده یعنی Droneها بیندازیم. البته دِرون‌ها یا همان عمود پروازها مدت‌هاست که جای خود را در میان…