نیکون D3400 یا D5300 ؟

گرچه مقایسه دوربین‌های هم‌رده مثل “مقایسه نیکون D5300 و D5500” و یا “مقایسه Canon 1300D و Nikon D3300” معمول‌تر است، اما باوجود تفاوت حدوداً سه‌ساله‌ی ارائه دو دوربین نیکون D3400 و D5300 به بازار، موجب شده نیکون D3400 که در رده پایین‌تر قرار دارد‌ مشخصاتی نزدیک به نیکون D5300 که سه سال پیش از آن وارد بازار شده بود داشته باشد