آیا می توان اینترنت را به صورت کامل قطع کرد؟

0

در سی سالگی اینترنت، شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که آیا می توان اینترنت را به صورت کامل قطع کرد؟ کارشناسان در حال یافتن پاسخی برای گمانه زنی ها در خصوص قطع کامل اینترنت هستند. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره آن صحبت کنیم.

بن سگال طراح شبکه اینترنتی در سازمان اروپایی تحقیقات هسته ای و یکی از مربیان «تیم برنرز لی» که 30 سال پیش مبتکر شبکه جهانی اینترنت بود، اعلام نمود که قطع کامل اینترنت دشوار اما ممکن است.

به گفته دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه  قانون حمایت از «رو.نت» باعث محدودیت آزادی در این عرصه نخواهد شد بلکه در جهت حفظ توانایی کار این شبکه در صورت قطع اینترنت از خارج سمت گیری شده است.

سگال در توضیح گفت:

«اینترنت به عنوان یک سیستم ارتباطی ذخیره طراحی شده است. بدشواری می توان آن را نابود کرد اما این کار ممکن است. مسأله اصلی با انفجار هسته ای در فضا در ارتفاع زیاد که به مرگ انسان های روی زمین منجر نشود، مرتبط است. این انفجار سیستم ارتباطی و الکترونیکی را نابود خواهد کرد. من اطمینان دارم که با وجود دانستن این موضوع، همه در صورت احساس خطر دست به چنین کاری خواهند زد.

یک گزینه دیگر نابودی بشریت است. اما بدون نابودی جهان، قطع اینترنت دشوار خواهد بود. زیرا اینترنت طوری طراحی شده است که با کمک منابع مختلف بتواند به موجودیت خود ادامه بدهد. تا زمانی که سیگنال های رادیویی، کابل و لیزر وجود دارد، می توان براحتی ارتباط اینترنتی را حفظ کرد.

اما می توان به این شبکه آسیب رساند. چند سال پیش من تصورش را نمی کردم که کشوری بتواند اینترنت را با موفقیت مسدود کند. اما این کار ممکن شده است. برای نمونه استفاده از «گوگل» در چین ممنوع است».

نظر شما چیست؟ روزی بدون اینترنت را در تمام جهان می توانید تصور کنید؟ تقریبا تصورش به محالی جهانی بدون برق است!

منبع: Farnet
نوشته: سینا عطایی

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.